Zbornik

U nastavku možete pronaći zbornik “Moralni, politički i epistemološki odgovori na društvene devijacije” koji je nastao kao rezultat istraživanja provedenog unutar istoimenoga znanstveno-istraživačkoga projekta na kojemu su urednici istovremeno bili i glavni istraživači, a ostali autori članovi istraživačke skupine. Kao svjedoci različitih vrsta otklona od prevladavajućeg, uobičajenoga, normalnoga, pozitivnog ili ponašanja koje se karakterizira kao asocijalno, zapitali smo se – što postojeće čini normom, treba li odstupanje od norme nužno smatrati devijacijom i kakvi su poželjni društveni odgovori na odstupanja od normi.

Zbornik u pdf obliku:http://izdavastvo.ffri.hr/moralni-politicki-epistemoloski-odgovori/

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes