Snježana Prijić – Samaržija

Snježana Prijić - Samaržija

Dr. sc. Snježana Prijić-Samaržija, red. prof. (PortfeljGoogle znalacCrosbi)
Voditeljica projekta. U dijelu istraživanja socijalne epistemologije, naglasak će biti stavljen na istraživanje epistemičkih vrijednosti individualnih i kolektivnih epistemički aktera (formalnih i neformalnih skupina, institucija i sl.). U ukupnom istraživanju sudjelovat će instraživanjem seksualnih ponašanja koja se potencijalno mogu smatrati otklonom od uobičajenog ili dopustivog pozitivnim moralom (preljub, izvanbračne zajednice, prostitucija, pedofilija, silovanje i dr.). U statusu mentorice i komentorice provodit će istraživanja sa suradnicama na projektu: Inkom Miškulin, Andreom Mešanović i Anom Smokrović.

1. Znanstveni radovi (izvorni znanstveni članci)

 • Snježana Prijić – Samaržija, (2014) «Epistemičko opravdanje demokracije: epistemička vrijednost proceduralne pravičnosti», Prolegomena, Vol. 13., No. 2, 373-392.(Scopus)
 • Snježana Prijić – Samaržija (2014), «Hybrid Virtues», Etica e Politica / Ethics and Politics, Vol. XVI, No. 2, pp. 1167 – 1180 (Scopus), http://www2.units.it/etica/2014_2/PRIJIC.pdf
 • Snježana Prijić – Samaržija & Petar Bojanić, (2015) «Social Epistemology Between Revisionism and Expansionism», European Journal for Analytic Philosophy (u tisku) (A1)
 • Snježana Prijić – Samaržija, (2015) «Socijalna epistemologija: konsensus i/ili stručnjaci “, Zbornik Filozofskog fakulteta, Univerizitet u Beogradu, (u tisku) (A1)
 • Snježana Prijić – Samaržija (2015), «Trust, Evidentialism and Doxastic (in)voluntarism», Rivista Di Estetica (u tisku) (A1)

 2. Sudjelovanje s radovima na međunarodnim znanstvenim skupovima

 • «Metaepistemology», znanstveni skup Metaphilosophy, Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Rijeka, 18.3.2014.
 • «Hybrid Virtue», LUISS Rome (pozvano predavanje), 17.1. 2014.
 • «Što je rad: konceptualni i moralni pristup radu/Labour: cocneptual analysis and ethical consequences», znantveni skup Men and Industry/Čovjek i rad, University of Rijeka, 24.-25.4. 2014.
 • «Democracy and Expertism», Summer School Equality and Citizenship, Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Rijeka, 30.6. – 5.7.6.2014.
 • “Virtue psychotheprapy: The epistemic values in psychoteraphy” (s Inkom Miškulin), Derek Bolton on Mental Disoredr, Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Rijeka, 31.10.2014.
 • «Political (ethical) and epistemic justification of democracy», znantveni skup Democracy, Identity and European Integration, Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Rijeka , 24. -25.11.2014.
 • «Nasilje i pravo na život bez nasilja», Koraci za budućnost bez nasilja – nasilje i mladi, Nastavni zavod za javno zdravstvo PGŽ, Hotel Adriatic, Opatija, 20.11.2014.
 • «Akademski integritet između vrijednosti, načela i provedbe», 16. Riječki dani (bio)etike «Etika u znanstvenom istraživanju», University of Rijeka, 9.5.2014.
 • «Women in Higher Education and Sciences», (s Andreom Mešanović i Janom Ažić), 16. Riječki dani (bio)etike «Etika u znanstvenom istraživanju», Faculty of Medicine, University of Rijeka, 8.5.2014.
 • «Europe/European studies/European Interdisciplinary Studies», znanstveni skup (New) Challenges for Europe in a Changing a World/ Knowledge for Europe ˝, University of Rijeka  (20. – 21. 10. 2014.)

3. Sudjelovanje na međunarodnim skupovima (moderiranje panela na znanstvenom skupu, tribine, okrugli stolovi, konzultacije i sl.)

 • Predavanje «Hybrid virtues», međunarodni skup studenta Filozofije, 22.5.2014.
 • Alpbach Political Syposium, Europen Forum Alpbach, 24. -26.8.2014.
 • “What Makes New Forms of Authoritarianism so Attractive? – Rethinking the Shades between Authoritarian and Democratic Rule” Wissenschaftszentrum Berlin and Wissenschaftkolleg zu Berlin, Berlin, 6 – 7.11. 2014.
 • «Epistemic Paternalism and trust in epistemic authorities» debate with Alan Goldman (Univesity of Virginia, USA), Opatija, 11.12.2014.

 4. Organizacija skupova

 • Ljetna škola ˝ Equality and Citizenship˝ – od 30. 06. do 05. 07. 2014 (u organizaciji Odsjeka za filozofiju filozofskog fakulteta, Centra za napredne studije jugoistočne Europe,Sveučilište Pompeu Fabra, Barcelona, i Sveučilište Leeds 
 • Konferencija ˝(New) Challenges for Europe in a Changing a World/ Knowledge for Europe ˝ – 20. i 21. 10. 2014. (u organizaciji Ministarstva vanjskih i europskih poslova, Sveučilišta u Rijeci i Centra za napredne studije jugoistočne Europe)
 • Konferencija Democracy, Identity and European Integration – 24. i 25. 11. 2014. (u organizaciji Odsjeka za filozofiju Filozofskog fakulteta i Centra za napredne studije jugoistočne Europe)
 • Organizacija gostovanja i skupova:
  • Peter Eisenman, Yale School of Arhitecture, University of Rijeka, 10.6. 2014
  • “The Performing Image, or How the Visual Dimension is Enacted by  Pictures˝, Chiara Cappel, letto, University of Milan, , Faculty of Humanities and Social Sciences, 17.4. 2014
  • ˝Citizenship as a Space of Law: the case of the new states of South East Europe˝ , Jo Shaw, The University of Edinburgh, Edinburgh Law School Director of the Institute for Advanced Studies in the Humanities Introduction and dr. Igor Stiks, The University od Edinburgh, March, 2104.

 5. Projekti

 • Sudjelovanje u pripremi projekta – Start Danube Region Project Fund: Projekt: ˝Young researchers from the Danube Region going to ERA˝, Partneri: Institute for the Danube Region and Central Europe – IDM, Institute for Philosophy and Social Theory, University of Belgrade
 • Sudjelovanje u pripremi projekta – Erassmus plus: Projekt : ˝Open Mind Project˝, Partneri: Mim Edizioni  srl –IT, Università degli studi di Udine, Udine IT, École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS), Paris, University of Westminster, University of Rijeka – Center for Advanced studies, Rijeka, Nov Bulgarski Universitet – New Bulgarian University, Sofia BG

6. Sudjelovanje na nizu okruglih stolova, tribina posvećenih temama pobačaja, homoseksualnosti, rodnim pitanjima i sl.

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes