• birds

  • cropped-black-sheep-2

  1. 1
  2. 2

Istraživački projekt financiran od strane Sveučilišta u Rijeci (2014-2017)

Jedan od akutnih problema društva je problem primjerene klasifikacije i društvene reakcije na različite oblike anti-socijalnog i seksualnog ponašanja. Postojeći i preporučeni oblici društvenog odgovora na ove vrste ponašanja se kreću od medicinskih kategorizacija do sankcionirajućih.

Središnja i inovativna hipoteza predloženog istraživanja sastoji se u stavu da društveni odgovori na spomenute oblike ponašanja zahtijevaju da se norme i vrijednosti definiraju kroz interdisciplinarni uvid koji uključuje socijalnu epistemologiju (funkcioniranje individulanih, grupnih, kolektivnih i institucijskih epistemičkih aktera), epistemičku deliberativnu demokraciju i metodu javnog uma (normiranje kroz demokratsku raspravu i javne razloge), analitičku filozofiju psihijatrije (utemljenost postojećih normi normalnog i devijatnog) i analitičku filozofiju seksualnosti (norme ljudske seksualnosti).

Deskriptivna dimenzija projekta uključuje istraživanje vrijednosti koje se nalaze u osnovi postojeće primjene medicinskih, moralnih i zakonskih pojmova. Normativna i preskriptivna dimenzija projekta, utemeljena na postavkama suvremene socijalne epistemologije i političke filozofije, sastoji se od kritičke procjene ovih vrijednosti i praksi. Ključan cilj istraživanja je ispravno razlikovanje ponašanja koja mogu biti klasificirana kao poremećaji od ponašanja koja su statistički neuobičajena ili ekscentrična.

Projekt se fokusira na sljedeća pitanja:

(1) Koje metode socijalne epistemologije, javnog prosuđivanja i rasprave trebaju oblikovati društvene reakcije prema pojedinacima čije ponašanje predstavlja otklon od uobičajenog?

(2) Kako možemo razlikovati anti-socijalne poremećaje osobnosti i anti-socijalno seksualno ponašanje od otklona od statistički prevladavajućeg ponašanja i prihvatljivih reakcija na životne probleme?

(3) Koja vrsta društvenih intervencija može biti legitimna prema pojedinacima s anti-socijalnim poremećajem osobnosti i seksualno devijantnim ponašanjem te kako zaštiti pojedince od neopravdane represije utemeljene na predrasudama?

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes